woensdag 29 april 2015

KABELHULP_42

Kabelhulp_42 is gelijk aan kabelhulp_40. Hierbij worden de touwen verbonden aan de pedaal.


DOEL:
Onderzoeken of de positie van de touwen invloed heeft op de gebruiker.

FEEDBACK:
Positief verwacht: Als de touwen op de as worden vastgemaakt waarop wordt geduwd, dan kan de klem optimaal worden bediend. 
Negatief verwacht: De touwen worden langs de binnenkant van de pedaal vastgemaakt. Men drukt met de voet op de touwen. De touwen zullen hierdoor sneller verslijten en dit is ook niet aangenaam om te werken. Ook verschuiven de touwen op de houten cilinderas. 

Positief onverwacht:/
Negatief onverwacht:/

CONCLUSIE:
De touwen moeten langs de buitenkant van de pedaal worden vastgemaakt. Hierbij zullen de touwen niet meer in de weg zitten. Het is belangrijk dat er een voldoende spanning aanwezig is in de touwen zodat er een optimale werking is van de klem.

KABELHULP_41

Kabelhulp_41 is een verbetering van kabelhulp_39 en kabelhulp_40. 


DOEL:
Onderzoek of kabelhulp_40 kan gebruikt worden als kabelhulp_39. Hierbij beweegt de hiel naar beneden. Er wordt bij deze pedaal gebruik gemaakt van een dorsaalflexie. 

FEEDBACK:
Positief verwacht: Bij het bedienen van de pedaal is er minder kracht nodig dan bij het bedienen van de pedaal in kabelhulp_39.
Negatief verwacht: De hoek van de pedaal is nog te scherp, dit kan wel worden geregeld. 

Positief onverwacht: Omdat er gewerkt wordt met een staafje in plaats van met een houten plank waarop de voet moet steunen is er meer grip op de pedaal.
Negatief onverwacht: /

CONCLUSIE:
De pedaal kan perfect met de hiel worden bedient. Om van kabelhulp_40 over te gaan naar kabelhulp_41 moeten enkel de touwen enkel van positie worden veranderd en moet het model worden gedraaid. 

KABELHULP_40

Kabelhulp_40 is vervolg op kabelhulp_36.


DOEL:
verbetering zoeken voor de pedaal, die voldoende sterk is.

FEEDBACK:
Positief verwacht: Dit proefmodel kan volledig gemaakt worden uit metaal waardoor het sterker wordt. De kracht die de voet op de pedaal uitoefent is afhankelijk van de sterkte van de gebruikte elastiek. In het eind prototype kan gewerkt worden met veren. 
Negatief verwacht: Dit is een prototype om de werking van de pedaal beter te begrijpen. Het prototype is dan ook niet voldoende sterk. Voor de constructie werd gewerkt met afvalmateriaal waardoor de maten nog niet volledig kloppen.

Positief onverwacht: Men kan de hoek waaronder de pedaal wordt geplaatst regelen.
Negatief onverwacht: /

CONCLUSIE:
Dit is een verbetering van de pedaal. Als men werkt met stevige materialen, zoals harde of dikke houtsoorten of metaal, dan zal de pedaal veel steviger zijn. De sterkte van de pedaal kan men regelen met de sterkte van de veer. Men kan ook de hoek regelen waaronder de pedaal staat.

maandag 27 april 2015

KABELHULP_39

Kabelhulp_39 is variatie op kabelhulp_36. Hierbij wordt de pedaal in de andere richting geplaatst.

dorsiflexie-en-plantairlexie.jpeg (225×225)
DOEL:
Onderzoeken of het gebruiken van de pedaal in de andere richting een beter uitwerking is. Daarbij maakt ze gebruik van een dorsaalflexie i.p.v. een plantaire flexie. 

FEEDBACK:
Positief verwacht: Het gebruiken van het model in dorsaalflexie is comfortabeler.
Negatief verwacht: de touwen lopen langs het been en kunnen mogelijkst in de weg zitten.

Positief onverwacht: /
Negatief onverwacht: Als er verwacht wordt dat de klem sluit, moet ze enkel steunen op de voorvoet en de tenen (met de metatarsus en de phalangen).

CONCLUSIE:

Het gebruiken van het prototype in dorsaalflexie, beschouwd Babette als een mogelijke oplossing waarbij er geen onmiddellijk last op te merken is. Met behulp van enkele katrollen kan het probleem met de touwen worden opgelost. Graag zou ze de dorsaalflexie afwisselen met de plaintairflexie. 

KABELHULP_38

Kabelhulp_38 is een uitwerking van kabelhulp_37. Er wordt in het gootje een anti slip laag aangebracht.DOEL:
Onderzoeken of de anti slib laag een meerwaarde bied aan het gootje.

FEEDBACK:
Positief verwacht: de elektrische kabels verschuiven minder
Negatief verwacht: /

Positief onverwacht: /
Negatief onverwacht: /

CONCLUSIE:
De kabels verschuiven minder in het gootje.

KABELHULP_37

Kabelhulp_37 is een model waarbij een gootje bij het model wordt geplaatst.DOEL:
Onderzoeken of het gootje een meerwaarde is aan het prototype.

FEEDBACK:
Positief verwacht: langere kabels kunnen in het gootje worden gelegd in plaats van dat ze rechtstreeks om de grond. Hierdoor worden de kabels ondersteund. De kabels zullen minder snel verstrengelen en door de ondersteuning zullen minder snel verschuiven.
Negatief verwacht: /

Positief onverwacht:/
Negatief onverwacht: Het gootje lijkt te klein voor een optimale ondersteuning.

CONCLUSIE:

Het gootje is een meerwaarde van het product. De kabels worden voldoende ondersteunt en glijden minder uit het model. Na bespreking met Babette en begeleiding is de grootte van het gootje toch goed. 

KABELHULP_36

Kabelhulp_36 is een onderzoek van werken met een pedaal.

DOEL:
Onderzoeken of het gebruiken van een pedaal een meerwaarde is voor het product.

FEEDBACK:
Positief verwacht: De hoek is scherper en de pedaal beschikt ook over een veer. Het gebruiken van de pedaal is hierdoor eenvoudiger.
Negatief verwacht: De pedaal bestaat uit een licht materiaal en bevat ook een anti-slib laag waardoor het over de grond schuift.

Positief onverwacht: /
Negatief onverwacht: /

CONCLUSIE:

Babette vind het eenvoudiger om de pedaal te gebruiken.

KABELHULP_35

Kabelhulp_35 is een variatie op kabelhulp_34. De knie moet opzij bewegen in plaats van recht voor.

DOEL:
Onderzoeken of Babette eenvoudig kan werken met het kniestuk.

FEEDBACK:
Positief verwacht: Er is belasting van de knie.
Negatief verwacht: Het kniestuk is nog niet op de juiste hoogte omdat we de hoogte niet hebben van de knie van Babette.

Positief verwacht:/
Negatief verwacht: Het kniestuk is nog niet stevig. Babette ervaart de beweging (de abductie in de heup in combinatie met de plantairflexie in de enkel) als onaangenaam.

hip-abduction.jpg.w300h301.jpg (300×301)CONCLUSIE:

Uit deze ondervindingen en uit deze van kabelhulp_34 werd besloten om niet te werken met een kniestuk. De beweging is onnatuurlijk en Babette verkiest voor een pedaal.

KABELHULP_34

Kabelhulp_34 is een verder werking van kabelhulp_29.


hip-abduction.jpg.w300h301.jpg (300×301)DOEL:
Onderzoeken of Babette eenvoudig kan werken met het kniestuk.

FEEDBACK:

Positief verwacht: /
Positief onverwacht: /

Negatief onverwacht: /
Negatief verwacht: Bij hanteren van het kniestuk is er een abductie in de heup en een plantaire flexie in de enkel en dit een snelle belasting oplevert bij Babette.

CONCLUSIE:

dorsiflexion.jpg (225×225)Het hanteren met het kniestuk is een moeilijke beweging, Babette opteert om te werken met een pedaal.KABELHULP_33

Kabelhulp_33 is model waarbij er gekeken wordt naar het stuk voor de klemplankjes.
DOEL:
Onderzoeken of de beginpunten van de kabels samenvallen.

FEEDBACK:
Positief verwacht: Er is een plaats voorzien om de kabels op te binden. De kabels kunnen eenvoudig uit het prototype worden genomen.
Negatief verwacht: /

Positief onverwacht: /
Negatief onverwacht: De kabels vallen naar beneden, hierdoor kan men niet duidelijk zien om de kabel gelijk liggen. Er is een lichte verschuiving van de kabels, zie reden kabelhulp_31.

CONCLUSIE:

Er is voldoende afstand om de kabels op het einde nog vast te binden. De steunstukjes helpen slecht gedeeltelijk. Men om te werken met een gootje in plaats van met steunstukken.

KABELHULP_32


Kabelhulp_32 is prototype die we lieten testen door Babette. Bij dit prototype werken we met een pedaal die moeten worden ingedrukt om de klemplankjes te openen.

DOEL:
Het doel van dit prototype is om te kijken of Babette geen pijn of last ondervind bij het bedienen van het prototype.

FEEDBACK:
Positief verwacht: Het prototype heeft een betere klemming, zie kabelhulp_31. De pedaal heeft een scherpe hoek en een veer waardoor deze beter te bedienen is.
Negatief verwacht: De touwen moeten een bepaalde spanning hebben voor een optimale werking van het prototype. De kabels kunnen mogelijk nog weg zitten.

Positief onverwacht: Babette vindt het gemakkelijk om het prototype te bedienen. De hoek van de pedaal is beter. Verder bespreking van de pedaal zie kabelhulp_33.
Negatief onverwacht:/

CONCLUSIE:

Het prototype is een grootte verbetering. De klemming is steviger, de pedaal is beter. Er is vooraan ook plaats om de kabels op te binden. De touwen kunnen aan de hand van katrollen onder de tafel worden geleid. Hierdoor zitten ze minder in de weg.

KABELHULP_31

Kabelhulp_31 is een verbetering van kabelhulp_30. De meeste onderdelen zijn gelasercut waardoor er een beter afwerking is. Er wordt ook gewerkt met veren in plaats van met elastieken. DOEL:
Onderzoeken of de kabels beter klemmen tussen de klemplankjes. 

FEEDBACK:
Positief verwacht: De veren zijn sterker en klemmen de plankjes beter dan de elastieken.
Negatief verwacht:  Er moet meer kracht worden uitgeoefend om de plankjes uiteen te trekken. 

Positief onverwacht: Er werd een model gebouwd waarbij er plaats is voor drie veren. De plankjes klemmen al voldoende met één veer. Hierdoor kan men de plakjes eenvoudig uitéén trekken. 
Negatief onverwacht: Als er meerder kabels in het model aanwezig zijn, verschuiven de kabels nog steeds. Dit komt omdat de kabels tegen andere kabels komen en niet tegen de klemplankjes, hierdoor kunnen de kabels nog eenvoudig verschuiven. 

CONCLUSIE:
Het werken met veren was een goed idee. De plankjes klemmen beter tegen elkaar. Het onderling verschuiven de kabels komt doordat de kabels tegen elkaar schuiven en niet door klemplankjes.

zondag 26 april 2015

KABELHULP_30

Kabelhulp_30 is een uitwerking van kabelhulp_27. Er worden meerdere plankjes die de kabels moeten ondersteunen gemonteerd. Er wordt aan beide kanten plankjes gemonteerd.
DOEL: Een systeem bedenken waarbij de kabels beter ondersteund worden. De ondersteuningsplankjes worden aan beide kanten gemonteerd. Aan het beginpunt van de kabels moet er een afstand zijn van 17 cm om de kabels vast te binden.

FEEDBACK:
Positief verwacht: De kabels blijven beter zitten. Er is voldoende plaats vooraan om de kabels vast te maken.
Negatief verwacht: De kabels kunnen er 1 voor 1 worden in geplaatst zonder dat ze eruit vallen maar in een de uiteindelijke bundel is het moeilijk om de kabels te verwijderen. 

Positief onverwacht:/
Negatief onverwacht: De ondersteuningsplankjes zitten niet stevig vast. De ondersteuning moet over een langere afstand.

CONCLUSIE:
Het is interessant om vooraan te werken met ondersteuningsplankjes. Een U profiel van de plankjes zou beter zijn om uiteindelijke kabels te verwijderen. De ondersteuning langs het einde van de kabels moet langer zijn.

dinsdag 7 april 2015

KABELHULP_29

kabelhulp_29 is een variatie op kabelhulp_26. Er wordt in plaatst van met een voetstuk gewerkt, met een kniestuk gewerkt. we lieten dit model uittesten door Babette.DOEL:
Uittesten van het model bij de cliënt. Hierbij wordt er gekeken of het mogelijk is het prototype op een efficiënte manier kan worden gebruikt. 

FEEDBACK:.
Positief verwacht: Babette vond het een goede toepassing en vond het eenvoudig om ermee te werken.
Negatief verwacht: De verticale plank is een beetje te lang, hierdoor komt het duw plankje te hoog. 

Positief onverwacht: /
negatief onverwacht: omdat het plankje niet is afgerond komt de scherp rand tegen de knie wat niet aangenaam is. Men kan beter werken met een zacht materiaal waartegen de knie moet komen. 

CONCLUSIE:
Babette vond het aangename toepassing en stelde zelf voor om een afwisseling te voorzien tussen een pedaal en kniestuk.